[เปิดกรุผีไทย] บทประพันธ์โดย “ครูเหม เวชกร” เรื่อง…นั่งหวย (ตอนที่ ๒)

เรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่า ที่เป็นนักเลงหวย ก.ข. สมัยโน้น ที่ผจญกับปีศาจที่ชอบหลอกหลอนนักเลงเล่นหวย เที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่าง ๆ ภาษาเก่าเรียกว่าพวกนั่งหวย ที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในตําบลยานนาวา มีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่น

Read more

[เปิดกรุผีไทย] บทประพันธ์โดย “ครูเหม เวชกร” เรื่อง…นั่งหวย

เรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่า ที่เป็นนักเลงหวย ก.ข. สมัยโน้น ที่ผจญกับปีศาจที่ชอบหลอกหลอนนักเลงเล่นหวย เที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่าง ๆ ภาษาเก่าเรียกว่าพวกนั่งหวย ที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในตําบลยานนาวา มีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่น

Read more

[เปิดกรุผีไทย] บทประพันธ์โดย “ครูเหม เวชกร” เรื่อง…หมอผี (ตอนที่ ๒)

ญาติห่างๆ ของผมคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นลุง เมื่อยายของผมสิ้นบุญไป ผมก็ลอยเคว้ง บิดามารดาก็ไม่มีมาแต่เด็กแล้ว ครั้นมาสิ้นยายก็หมดทางจะเรียนหนังสือได้อีก ก็พอดีญาติห่างๆ มีศักดิ์เป็นลุงผู้นี้ มีอาชีพเป็นหมอยาไทย

Read more

[เปิดกรุผีไทย] บทประพันธ์โดย “ครูเหม เวชกร” เรื่อง…หมอผี

ญาติห่างๆ ของผมคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นลุง เมื่อยายของผมสิ้นบุญไป ผมก็ลอยเคว้ง บิดามารดาก็ไม่มีมาแต่เด็กแล้ว ครั้นมาสิ้นยายก็หมดทางจะเรียนหนังสือได้อีก ก็พอดีญาติห่างๆ มีศักดิ์เป็นลุงผู้นี้ มีอาชีพเป็นหมอยาไทย

Read more

[เปิดกรุผีไทย] โดย เหม เวชกร เรื่อง ผ้าป่าผีตาย

ผมก้าวขึ้นบันไดบ้านปู่ที่มีทรงแบบเก่าปนใหม่ ที่ว่าแบบเก่าบ่นใหม่นี้ ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบผสม แต่ไม่ผสมโดยตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มปลูก มาผสมเอาตอนหลัง เช่นหลังแรกปลูกผสมขึ้นอีก

Read more

[ผู้มาจากเมืองมืด] โดย ครูเหม เวชกร เรื่อง คนละทาง (ตอนที่ ๒)

เอนก สุนทรกิจ สุภาพบุรุษดนตรีสากล ผู้เพิ่งสำเร็จจากโรงเรียนที่ศึกษาวิชาดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและมาประจำอยู่วงดนตรีหนึ่งเพื่อยึดเอาเป็นอาชีพ เขาวางทรัมเป็ตคู่มือลงเมื่อเพลงที่ซ้อมได้จบลง

Read more

[ผู้มาจากเมืองมืด] โดย ครูเหม เวชกร เรื่อง คนละทาง

เอนก สุนทรกิจ สุภาพบุรุษดนตรีสากล ผู้เพิ่งสำเร็จจากโรงเรียนที่ศึกษาวิชาดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและมาประจำอยู่วงดนตรีหนึ่งเพื่อยึดเอาเป็นอาชีพ เขาวางทรัมเป็ตคู่มือลงเมื่อเพลงที่ซ้อมได้จบลง

Read more

ไปจับจิ้งหรีด – เปิดกรุผีไทย โดย ครูเหม เวชกร

อีกตอนหนึ่งในเหตุการณ์ผจญกับปิศาจของ นายทองคำ เมื่อตอนลุงที่ตำบลท่าหลวงส่งทองคำเข้ามาฝากไว้กับญาติห่างๆ ในบางกอกเพื่อเรียนหนังสือต่อ และก็เรียนจบแล้วโดยสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีงานทำ ได้จดบันทึกไว้

Read more
error: Content is protected !!